top of page

TJÄNSTER

Utveckling SOM ger MERVÄRDE

Allt du behöver för att växa och utveckla ditt företag

Det som verkligen skiljer oss åt på marknaden är våra tjänster inom "Linné Ekonomi Utveckling". Här går vi utöver det vanliga och erbjuder strategisk rådgivning och stöd för att hjälpa dig att växa och utveckla ditt företag. Från automatiserad kvitto & utlägg, effektiv lönehantering till digital marknadsföring, vårt erfarna team är redo att stödja dig på din företagsresa och hjälpa dig att nå dina mål.

Våra utvecklinstjänster

För dig som vill ÖKA dina INTÄKTER

Mål och Visioner:

 Ta fram affärsplan för att styra och uppnå företagsmål.- Ta fram ägardirektiv för att tydligt definiera ägarnas förväntningar.

 Ta fram styrelsestrategier för en effektiv och välriktad styrning.

 Sitta i styrelsen för att aktivt bidra till företagets strategiska beslut.

 Ta fram affärsmodeller för innovativ och hållbar tillväxt.

Försäljning och Marknad:

 Försäljningsanalys för att optimera försäljningsstrategier.

 Marknadsanalys för att anpassa sig till marknadens behov och trender.

 Definiera målgruppen/USP/Differentiering för en tydlig och attraktiv position på marknaden.

 "Välj tre ben att stå på" för att fokusera och stärka verksamhetens kärnkompetenser.

Risk och Hållbarhet: 

 ALMI-ansökningar/utvecklingscheckar för möjlig finansiering och stöd.

 Stöd med ansökningar till Vinnova, Tillväxtverket och regioner för mångsidig finansiering.

 Finansieringsstrategier, investeringsmöjligheter och finansieringsprognoser för långsiktig framgång.

 Tillväxtstrategier för skalbarhet och framgångsrika expansioner.

Personal:

 Onboardingsstruktur/introduktion för att välkomna och integrera nya medarbetare/ kunder.

 Employer branding för att attrahera och behålla talangfulla medarbetare.

 Incitamentsprogram för att motivera och belöna personalprestationer.

bottom of page