top of page
Litet flygplan

OM DIG

Som HANDEN i HANDSKEN

Läs mer om vi är byrån för dig

Vi vet att du har vissa kunder som passar dig som handen i handsken och som du älskar att jobba tillsammans med eftersom ni förstår varandra och har en god relation. Du vet också om att det inte bara handlar om relationen, utan att det är lika viktigt med resan mot målet som ni gör tillsammans.​ 

De är dessa kunder som gör allt det här värt och det är precis den typen av relation vi vill ha med dig. För att hjälpa dig avgöra om vi är menade att göra resan tillsammans har vi beskrivit de entreprenörer som får ut maximalt värde av att samarbeta med oss och de som inte får det.

OM DIG

Vi är perfekta  för varandra

​✓ Du känner att det är dags att uppnå din vision och skala upp din    verksamhet för att leva det liv du vill

✓ Du kan se möjligheterna i verksamheten men kan inte riktigt sätta fingret på vad som håller dig tillbaka

✓ Du kan uppskatta att bolla dina idéer med en erfaren konsult som kan konkretisera dessa till möjligheter

 

✓ Du ser vinningen att jobba digitalt för att du värdesätter din tid

✓ Du vet att att du saknar rätt resurser för att nå dit du vill

✓ Du känner att din tid är värdefull och vill förvalta den på rätt sätt

OM DIG

Kommer inte  att fungera

✓ Det kommer att kräva mycket ansträngning att skapa det företag du vill ha och du är inte riktigt redo att åta dig det

✓ Du tror att ditt företags framgång beror helt och hållet på de timmar du  ägnar åt det

✓ Du vill bara att någon ska sköta räkenskaperna och hålla igång saker och ting

✓ Du gillar inte förändringar eller att utforska nya sätt att gå vidare

✓ Ditt enda fokus är pengar och du bryr dig inte om hur du påverkar planeten eller människor runt omkring dig

✓ Du vet att du vet bäst så du tenderar att förbise andras åsikter om ditt företag

✓ Du ser en byrå som en kostnad och inte en investering

bottom of page